Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 2017-01-15

Reviderade regler för valphänvisning

De reviderade reglerna gäller fr.o.m. 1 juni 2017.
Reglerna för hjärtundersökning och ryggröntgen gäller fr.o.m. 1 januari 2018.

För registrering av valpar gäller Svenska Kennelklubben/SKKs registreringsregler. Alla uppfödare är skyldiga att känna till dessa och löpande hålla sig informerad om vad som gäller inför registrering av varje kull. SKKs registreringsregler finns att läsa om på www.skk.se. Dessa kan också rekvireras från SKK, tel 08-795 30 00.

Svenska Boxerklubbens valphänvisning omfattas av ett eget regelverk som gäller för att få valphänvisning via Svenska Boxerklubben. Dessa har reviderats i januari 2017.

Läs mer...

 


Svenska Boxerklubben har beslutat om reviderade valphänvisningsregler

I grunden gäller Svenska Kennelklubbens registreringsregler för att registrera valpar, dessa kan du läsa om på www.skk.se under uppfödning/regler, riktlinjer och lagar/SKKs registreringsregler. Där är det VIKTIGT att läsa ”allt”, särskilt de Allmänna bestämmelserna och Särbestämmelserna.

Särbestämmelserna för grupp 2 börjar på sidan 27.

I registreringsreglerna kan du också läsa om vad som gäller för icke svenskfödd hund, SKKs grundregler, SKKs Avelspolicy och mycket mer.

Läs mer...

 


Ny lagledare IPO-VM

Ny lagledare för IPO-VM i Ungern är Veronica Frohlund. Kontakta henne på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller 0702 99 07 06 om du vill du tävla eller om du har några frågor om din medverkan.

 

Artiklar om höftledsdysplasi som publicerats i Hundsport

Under 2016 har tre artiklar om höftledsdysplasi HD publicerats i Hundsport Special. Författare är Åsa Lindholm. Du hittar dem genom nedanstående länkar.

Om HD, del 1, koll på HD

Om HD, del 2, röntgen och avläsning

Om HD, del 3, avel för bättre höftleder


 

Senaste Nytt Boxerklubben/AS 2017-02-07

Tyvärr är det idag flera lokalområden som har svårt få ihop intresserade att arbeta i LO-styrelser. Därför har Boxerklubben/AS tagit fram en åtgärdsplan för de lokalområden som inte får ihop till en styrelse.

Boxerklubben/AS har beslutat

 • föreslå Boxerfullmäktige 2017 att tillsätta en utredning för att minska antal lokalområden (LO) och stadgeändring btr antal ledamöter och suppleanter i styrelsen utöver ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
 • att nya lokalområdesgränser behandlas på LO:s årsmöten 2018, för att sedan beslutas om på BF 2018

Hoppas verkligen alla boxerälskare nu ställer upp för sina lokalområden!!! 

Det gäller framförallt Mälardalen – Östergötland (MÖLO) och Östra Götaland (ÖGLO) som läget är akut och måste få hjälp för att kunna bilda en styrelse på sitt årsmöte. Kontakta gärna valberedningen eller någon i styrelsen i dessa lokalområden. 

Om inte gäller följande;

 • Om LO på sitt årsmöte inte får tillräckligt antal personer till en styrelse läggs det vilande.
 • LO:s tillgångar går då över till avdelningsstyrelsen för förvaltning, tills den vilande förvaltningen återkallas.
 • LO uppmanas att anmäla till AS kassör om förvaltning av LOs medel i enlighet med stadgarna. 
 • Brev skickas ut till medlemmarna i ett LO som ligger vilande med information om medlemmarnas möjligheter till aktiviteter via närliggande LO etc.
 • Årsmötet utser en kommitté som tillsammans med Boxerklubben/AS ansvarar för att arrangera lokalområdets godkända officiella utställningar.

Hälsningar

Svenska Boxerklubben/AS
Anders Härnman


 

Översyn av SKK-organisationen

Till lokalområden och medlemmar i Svenska Boxerklubben!

Vid Kennelfullmäktige 2015, beslutade specialklubbar och rasklubbar att ge SKK i uppdrag att göra en organisationsutredning som skulle omfatta hela hundorganisationen.

Fullmäktige satte ett datum när utredningen ska vara genomförd och presentation göras för alla berörda. Utredningen skulle, enligt fullmäktiges beslut, beslutas om vid Kennelfullmäktige 2017.

SKK/CS tillsatte en arbetsgrupp med bred kompetens med Per-Inge Johansson som ordförande.

Arbetsgruppen har presenterat sitt arbete vid flera olika platser runt om i Sverige under hösten. Den organisationsförändring som föreslagits får, i nuvarande framställan, genomgripande konsekvenser för SBK:s organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar. 

Tiden som arbetsgruppen har haft till sitt förfogande har varit knapp, och därför har SKK/CS beslutat att förlänga tiden och förslaget ska istället beslutas om på ett extra Kennelfullmäktige 2018 och att gälla fr.o.m. 2019.

Bifogas SKKs Organisationsutredning "Bakgrundspromemoria" och "Dagsläge med förslag till åtgärder". Dokumenten finns också  att ta del av på www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning. 

När ni läser detta så se det med "öppna ögon" och framförallt,  inta en inställning till förslaget som vi tror kan vara bäst för Boxerklubben. Att något måste göras är klart och det gäller framförallt SBKs dåliga medlemsutveckling och med det följer en dålig ekonomi.

Idag har SBK rasansvaret för boxer!!!  Borde inte rasansvaret delegeras från SKK direkt till Boxerklubben utan inverkan från SBK!?

Det är ett mångsidigt material, så det är extra viktigt att ni tar er tid och sätter er in i materialet. Detta kommer också att vara en programpunkt på LO konferensen före Boxerfullmäktige i Växjö.  

Detta är oerhört viktigt för vår framtid som rasklubb!      

Hälsningar
Anders

pdf Organisationsutredning - dagsläge och förslag till åtgärder (PDF, 287 kB)

pdf SKKs organisationsutredning - bakgrundspromemoria (PDF,  773 kB )

 


 

Senaste nytt från AS möte 2017-01-14

AS beslutade bl.a om följande:

 • Nya valphänvisningsregler
 • Slopat hanhundsregistret
 • Inofficiella vinnartitlar på BoxerSM utställningen.
 • Engångsbidrag till MNLO och ÖNLO för resa till Boxerfullmäktige 2017 i Växjö.
 • Ekonomiskt bidrag till SLU btr renal dysplasi forskning.
 • AS förslag till Boxerfullmäktige
  • Likafördelningsprincip  för LOs resor till Boxerfullmäktige 
  • Handlingsplan för utredning av lokalområdesgränser. 

Mer information om detta efter justering av mötesprotokollet.


 

vinnareBoxerprint

Utvärdering av index för ledhälsa

Nu är utvärderingen av hur index för höftleds- och armbågsledsdysplasi, HD och ED, har tillämpats i avelsarbetet för de sju första pilotraserna klar.

Läs mer... externalLink

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Saturday the 25th - Klint & Klant Konsult.