kimmoKaartinen                                                          johannaMastenbroek

Knappt sex månader kvar till Boxerlägret 2019 och äntligen dags för den första instruktörspresentationen - Kimmo Kaartinen, Finland. Och Johanna Mastenbroek - sökgruppen.
Vilka är de?
Läs mer!