Svenska Brukshundklubben har fått reviderade grundstadgar fastställda av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté. Med anledning av de nya grundstadgarna kommer en ny valordning att gälla på förbundsnivå (endast denna nivå under 2020) inför kongressen 2020.

De nya grundstadgarna gäller fr.o.m. 2020-01-01 och återfinns
på hemsidan: https://www.brukshundklubben.se/stadgar

För att läsa mer om

logo

  • Svenska Brukshundklubbens nya grundstadgar,
  • hur den nya valordningen kommer att hanteras på förbundsnivå inför organisationskonferens samt kongress 2020,
  • hur distrikt/rasklubbar (efter styrelsebeslut) kan nominera personer enligt den nya valordningen samt
  • tidpunkt när en ev. ny valordning för lokalklubbar, distrikt och rasklubbarnas alla nivåer tidigast kan komma att gälla

...se nyheten om revideringen på SBKs hemsida: https://www.brukshundklubben.se/revidering_stadgar