Hälsoprogram Knäleder

Knäledsartros

Knäledsartros innebär att leden får pålagringar. Detta kan hos äldre hundar ses som en naturlig förslitning/ålderspålagringar. Hos boxer förekommer dock problemet ibland redan hos valpar och unghundar, oftast förenat med stor smärta och rörelsehinder vilket försämrar hundens liv i både tid och kvalitet samt kan omöjliggöra bruksfunktionen.

Vid officiell röntgen efter 12 månaders ålder graderas knäna på en fyrgradig skala: Utan anmärkning (UA) - Lindrig benpålagring (lbp) - Måttlig benpålagring (mbp) - Kraftig benpålagring (kbp).

Svenska kennelklubbens avelskommitté har beslutat att hälsoprogram för knäleder kommer att tas bort, detta görs under 2019. I dagsläget genomför Boxerklubben en kartläggning kring knäproblem hos boxer. Mer info kommer.