Artikelindex

Utgångna VP

Vandringspris till Bästa Allround Boxer

Sista gången utdelat Bästa Allround Boxer 2018

Priset skänt av Svenska Brukshundklubben vid Svenska Boxerklubbens 40-årsjubileum.

Vandringspriset tilldelas den hund som under året uppnår flest poäng enligt följande:

  • Högst tre utställningsresultat enligt poängberäkning för Peggie Ceder
  • Tre bruksresultat enligt poängberäkning för Forester Johnson
  • Tre lydnadsresultat enligt poängberäkning för Lydnadsboxern

Hunden måste ha poäng i alla tre delarna ovan.

  • Hunden ska vara svenskägd
  • Ägaren och ev. förare ska vara medlemmar i Svenska boxerklubben

Ägaren till vinnande hund ombesörjer och bekostar gravering av priset. Om två hundar har lika många poäng vinner den som på tre resultat uppnår flest Forester Johnson poäng. Om de har lika poäng på Forester Johnson vinner den som på tre resultat uppnår har flest poäng enligt Lydnadsboxern.

Vinns för alltid av den som har flest inteckningar efter tio dvs. det år när Svenska Boxerklubben har 50 års jubileum. Om fler har lika många inteckningar räknas poängen från de olika åren samman och den som har flest vinner.