Välkommen till Svenska Boxerklubben

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.


kopaValp1 uppfodare1 tavlingUtstallning1 duOchDinBoxer1

 

Nyheter

En delvis ny styrelse valdes vid Boxerfullmäktige i Smedjebacken söndagen den 10 mars.

Jag, Åsa Danielsson, valdes till ordförande. Jag tillfrågades vid ett av Boxerklubbens lokalområdes årsmöte om de fick lämna mitt namn som förslag vid Bf, jag accepterade detta och årsmötets medlemmar beslutade att föreslå mig som deras kandidat till ordförande vid Boxerfullmäktige den 10 mars.

Uppdraget gavs till Lokalområdets delegater.

Vid valen till styrelse skulle göras vid Bf, föreslogs mitt namn tillsammans med valberedningens förslag. Efter sluten votering konstaterades att jag fått flest röster.

Tre av de personer från valberedningens förslag meddelade nu att de inte stod till förfogande det var vice ordföranden med ett år kvar av sitt uppdrag, en ledamot föreslagen till omval på två år samt en ledamot föreslagen till fyllnadsval ett år.

Mötet ajournerades och alla lokalområden fick möjlighet att diskutera namnförslag till de tre platser som hastigt blivit vakanta. En febril aktivitet inleddes och när förhandlingarna återupptogs presenterades två nya namn, samt att en av delegaterna ställde sig till förfogande. Valen genomfördes i övrigt enligt valberedningens förslag.

Det har nu gått fem dagar sedan Boxerfullmäktige och jag som ordförande har tillsammans med sekreteraren och kassören arbetat med att få alla formalia på plats.

Ett först möte är inplanerat.

Vid Boxerfullmäktige den 10 mars fastställdes förslaget till verksamhetsplan för 2019. Den innehåller de Mål och uppgifter som rasklubbarna inom Svenska Brukshundklubben har att arbeta efter.

Avdelningsstyrelsen kommer vid sitt första möte diskutera verksamhetsplanens genomförande samt de mål som kan tillkomma därutöver. En stor uppgift inför året blir att lyfta viktiga frågor som den stora medlemsnedgången de senaste åren, de rekordlåga registreringssiffrorna och andra frågor som rör rasen.

”Kunskap är aldrig tung att bära” – att ha kunskap om boxerns exteriör och anatomiska funktioner är till nytta för boxern i alla sammanhang liksom Kunskapen och vikten av en bra mentalitet.

Väl mött under året!

Åsa Danielsson

Ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter till samtliga inom Avdelningsstyrelsen finner du här nedan via länken. 

https://boxerklubben.org/index.php/styrelse-och-organisation/avdelningsstyrelse-as

Lördag 9 mars är det dags för årets första Boxerspecial, GDLO inbjuder till utställning i Smedjebacken. 
Här hittar du PM

annonsGdlo

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse (AS) söker två stycken revisorer.

Vet du någon, är du själv intresserad? Hör av er till Erica Blomberg per Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0414 20095.

Vi behöver bli fler webbredaktörer som kan utveckla och uppdatera vår nya hemsida.

Behöver du vara expert?

Nej, kan du redigera ett Word-dokument och ändra storleken på en bild har du goda förkunskaper.Vi har olika förkunskaper i gruppen och det du inte kan lär vi dig.

Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så berättar vi mer.

annonsNyaWebredaktorerLotta

Alla listorna, precis publicerade hittar du nu - stort grattis till alla vinnare!

https://boxerklubben.org/index.php/2018-ars-vandringspriser

Svenska Brukshundklubben får fortsatt förtroende från Myndigheten för delaktighet att driva vidare assistanshundverksamheten.  
Läs mer här.

I går, 31 januari, skickades alla handlingar inför Boxerfullmäktigemötet 2019 ut till alla våra lokalområden.

Nyfiken - de finns här.

Glöm inte att gå på ditt lokalområdes årsmöte - du hittar alla datum på ditt LO!