kopaValp

Köpa Valp och Omplacering

Söker du en boxervalp eller boxer för omplacering? Då är vi glada att du kommit till Boxerklubben. Här får du både bra information om rasen och kan hitta valpar på sidan för födda och planerade kullar och omplaceringar genom vår omplaceringstjänst.

Att föda upp valpar med fokus på hälsa och sundhet ställer många krav på uppfödaren. Boxerklubben har som rasklubb det delegerade avelsansvaret för rasen och har utarbetade avelsrekommendationer. De innehåller dels de krav som finns genom SKKs hälsoprogram och dels de rekommendationer som är utarbetade av Svenska Boxerklubben. Dessa rekommendationer överensstämmer ofta med det avelsarbete som sker i andra europeiska rasklubbar

Det kan vara svårt att hitta en boxervalp, då antalet registreringar är långt färre än efterfrågan. Ofta kan hela kullen vara bokad långt i förväg. Vi kan då rekommendera att du tar kontakt med flera uppfödare med hjälp av vårt uppfödarregister. Det är också en mycket bra metod att besöka våra boxerspecialer dit uppfödare kommer för att ställa ut för att få en första kontakt.

Läs mer...