Hälsoprogram Höftleder

Höftleder

Kontroll av HD- och Knästatus sker genom röntgenundersökning då hunden är äldre än 12 månader.
Röntgenbilderna skickas in av veterinären till Svenska kennelklubben. De har avläsare som läser av och graderar höfterna A-E. Resultaten av denna undersökning är officiell och registreras i SKK avelsdata/hunddata. Hörftledsdysplasi är till viss del ärftlig och därigenom tas föräldradjurens resultat och avelsindex i beräkning vid avel.

  • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med grad A, B eller C
  • HD-index för den planerade valpkullen måste vara 100 eller högre. Index räknas vid parningstillfället som (index mor + index far) delat med 2.

Höftledsdysplasi, HD

Vid grav höftledsdysplasi är ledskålen är för grund, varför höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig. Instabiliteten i höftleden vid dysplasi leder till broskförslitning och benpålagringar. Lårbenshuvudet blir också mer eller mindre deformerat. De flesta hundar med lindrigare grad av HD behöver inte ha några smärtor och graden HD står inte alltid i proportion till den enskilda hundens problem. Vid avläsning och gradering tas flera aspekter upp, så som skålens form, ledkulans form, centrum av kulan i förhållande till övre delen av skålen, norbergs vinkel, hur pass väl kulan ligger an mot slålen etc.

HD graderas idag A – E.I kennelklubbens databas syns endast en bokstav, om hunden fått olika resultat på sina två leder, syns det grövsta. Exempelvis om hunden fått B-C, står endast att hunden har grad C. Som HD-fri i Sverige räknas A och B.

skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder

tileBoxerbladetHd