Boxer för omplacering

omplaceringDetta är en tjänst för boxer i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

Minimiålder för boxer till omplacering är 6 månader. Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Observera Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Vid eventuella frågor kontakta Ulrika Edgren

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!

Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Formulär för anmälan till omplacering


 

Aktuell omplacering 2023-05-25sirena

 

Namn, ägare
Malin Slåtterby
 

E-post, ägare
malins1976@hotmail.com

Telefon, ägare
070-2847646

Uppfödare, namn
Erica Blomberg, Sverige

Hundens namn
Hausse Hope

Reg nr
SE49161/2017

Färg
Gul med vita tecken

Kön
Tik

Födelsedatum
2017-08-16