bannerOglo

Nyheter

Medlemmarna i Östra Götalands lokalområde har vid medlemsmöte hösten 2022 samt årsmöte 2023 enhälligt beslutat om föreningens upphörande. Medlemmarna har även framfört önskemål om att föreningen tillgångar ska förvaltas av Svenska Boxerklubben under fem år och att tillgångarna därefter, om inte lokalområde återbildas under den tiden, tillfaller forskning gällande boxerns hälsa. 

Läs mer i länken nedan.

 

>>> SBKs Protokollsutdrag avseende ÖGLO

ÖGLO håller årsmöte den 26 februari kl. 11.00 i Hulukvarn arena, Hulukvarn 10, 555 94 Jönköping.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på ÖGLO:s hemsida

Välkommen!