Gunnerfälts VP vanns 2022 för 3e gången av samma tävlande.

Enligt statuterna för VP:et tillfaller priset då den tävlande för alltid.

Beslutades på avdelningsstyrelsens möte 2023-05-09 att Alf och Christina Gunnerfälts Vandringspris upphör som centralt vandringspris fr.om år 2022-12-31.

Då Gunnerfält var medlem och aktiv i Ölo beslutades att i stället erbjuda Östra Lokalområdet att ta över ansvaret för vandringspriset.

Östra Lokalområdet har nu beslutat att låta priset vara vilande tills vidare.