2023

bestallBoxerkalendern2024

 

Länk: https://boxerklubben.org/index.php/bestall-boxerkalendern/bestall-boxerkalendern-2024

SLU genomför nu en fortsatt studie på knäledsproblem hos boxer. Studien är Martyna Zeleks examensarbete på veterinärprogrammet och som en del i examensarbetet genomförs nu en knäledsenkät. Alla med boxer, eller som har haft boxer kan delta, så klart även om man deltagit i den studie som gjordes för ett par år sedan. Så hjälp till nu alla, så studien får många svar att arbeta med!

Studien görs tack vare stöd från Östra Lokalområdet för Svenska Boxerklubben.

>>> Länk till enkäten

Under läs mer finns egen Martyna Zeleks egen presentation av studien.

Kanske några av er börjat undra var ert Boxerblad har tagit vägen. Tyvärr har det blivit förseningar, delvis på grund av orsaker utom vår kontroll. Vi hoppas att tidningen ska kunna tryckas nästa vecka.

boxerkalenderpuff2024

I åtta år har Boxerkalendern glatt boxerälskare och varit efterlängtad. Men ska vi klara av att göra en nionde kalender? Vi är sena i starten, så därför utropar vi nu ett 30 dagars fotorace. Klarar vi att under 30 dagar samla in bilder till årets alla månader fram till den 30 oktober? Det hänger på dig! Och alla boxerälskare. Så leta fram dina bästa boxerbilder. Ta fram kameran, fånga hösten och föreviga din älskade boxer. Nu startar racet!

Bidrag skickas till redaktion@boxerklubben.org. Innan du skickar in, läs gärna info om vad som krävs av bilderna för att de ska kunna tryckas på länken nedan:
 >>> Info om Boxerkalendern

På helgens Kennelfullmäktige delade man ut Hamiltonplaketten -- den finaste utmärkelse som en uppfödare kan tilldelas i Sverige -- och bland årets mottagare fanns Maritha Östlund-Holmsten och Sven-Einar Holmsten med kennel Teamwork. Ett mycket stort grattis till denna välförtjänta utmärkelse önskar Svenska Boxerklubben!

 

hamiltonPlaketten2023

Medlemmarna i Östra Götalands lokalområde har vid medlemsmöte hösten 2022 samt årsmöte 2023 enhälligt beslutat om föreningens upphörande. Medlemmarna har även framfört önskemål om att föreningen tillgångar ska förvaltas av Svenska Boxerklubben under fem år och att tillgångarna därefter, om inte lokalområde återbildas under den tiden, tillfaller forskning gällande boxerns hälsa. 

Boxerklubbens medlemsansvarige, Lotta Ullid, kommer att kontakta alla Öglos tidigare medlemmar.

>>> SBKs Protokollsutdrag avssende ÖGLO

Digital katalog blir tillgänglig från kl. 08.00 den 3e september via nedan länk.

BRG show katalogBRG show katalog

 

Resultaten kommer att uppdateras löpande under dagen.

Resultatlista.

 

 

För att nå den elektroniska katalogen, använd QR-koden eller klicka på länken:

https://brgshow.eu/app/eDog.php?uuid=&id=102

 

qrKodOlo2023

 

För att komma till resultatrapporteringen, klicka på länken:

https://brgshow.eu/app/resultList.php?uuid=69d76431-ef6b-477e-b6db-b96c558137a2

uppfodartraffPuff2023Alla medlemmar hälsas välkomna till årets uppfödarträff som har mentalitet i fokus. Läs mer under Träffar, eller klicka på länken nedan.

 

>>> Länk till Träffar

 

 

 

 

 

Nu finns protokoll tillgängligt från Avdelningsstyrelsens möte 2023-07-05

Protokollet är endast tillgängligt för inloggade medlemmar.

 

>>>> Länk

Nu finns resultaten från årets SM tävlingar.

------>>>>> Länk