2023

På grund av sent avhopp av nominerad ordförandekandidat står valberedningen utan förslag till ny ordförande i ÖLO-styrelsen 2023. 

Vid ÖLOs årsmöte på söndag 19/2 kommer valberedningen be årsmötet att öppna upp nomineringsperioden för posten som ordförande, och enbart den nu vakanta posten inga övriga poster. 

Om årsmötet säger ja till att öppna upp nomineringsperioden kan en valbar kandidat föreslås och väljas på plats, "ropas från golvet". 

 

 ÖLO årsmöte 2023

Datum: Söndag 19/2.
Tid: 11:00-12:00
Plats:  Solna Sundbybergs brukshundklubb 

 

Vid intresse läs mer på Svenska Brukshundklubben FAQ valordning,

7. Vad är synnerliga skäl för att ansöka om extra nomineringsperiod?

https://brukshundklubben.se/om-oss/organisation/foreningsinformation/moten/faq-valordning/#Vad%20%C3%A4r%20synnerliga%20sk%C3%A4l

 

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med två nivåer

https://brukshundklubben.se/media/n25ermcy/normalstadgar_rasklubb_lokalomr_2nivaer_2020-06-13.pdf