2022

Här finner ni dagordningen samt information om styrelsens proposition inför medlemsmötet 7 december.

>>>>>Dagordning

>>>>>Styrelsens proposition

Notera ändring: ÖGLO håller årsmötet är digitalt.

Samma dag och tid enligt tidigare kallelse, dvs. kl. 10 den 20 februari.

 

Anmälan sker via mail till annakarlz@hotmail.com

Sista datum för anmälan 17/2


Här nedan finner ni handlingar till årsmöte, klicka på respektive rad. 

Info Årsmöte 2022 ÖGLO

Dagordning årsmöte 2022 ÖGLO

Verksamhetssammanställning 2021 ÖGLO

Måluppfyllelse Vision och Mål 2021 ÖGLO

Vision och Mål 2022 ÖGLO

Valberedningens förslag ÖGLO 2022

 

Till sida för Boxerfullmäktige 2022 och handlingar

Valberedningens preliminära förslag på avdelningsstyrelse är klart och följer enligt nedan. Då förslaget var något fördröjt har nomineringsperioden förlängts till den 21 januari 2022. 
 
För att nominera ytterligare kandidater måste dessa skickas via ditt lokalområde; enskild medlem kan inte skicka in förslag direkt till AS.
Medlemmar i ÖGLO skickar sina förslag till annakarlz@hotmail.com 
 
Förslag måste innehålla följande:
 
- vilken funktion som avses,
- namn,
- uppgift om att den föreslagna kandidaten kandiderar.
 
Presentation av valberedningens preliminära förslag:
 
Ordförande: Åsa Danielsson. Omval 1 år
Vice ordförande: Maritha Östlund Holmsten. Omval 2 år
Sekreterare: Kristin Bergström Kvarstår 1 år
Kassör: Eva Smedjeborg Kvarstår 1 år
Ledamot: Anders Härnman Kvarstår 1 år
Ledamot; Hans Åhnström Nyval 2 år
Ledamot: Vakant, Fyllnadsval 1 år
Suppleant: Maria Nilsson Kvarstår 1 år
Suppleant: Vakant, Nyval 2 år
Revisor, PO Sundelin
Revisor, Mikael Pålblad,
Revisorsuppleant, Cecilia Borgljung