I veckan publicerades en ny forskningsrapport rörande CKD, kronisk njursvikt. I Sverige hittills benämnt RD eller tidigare PNP. Artikeln i sin helhet finns att ta del av nedan.
 
Vi jobbar med att framställa en mer läsarvänlig, lättförståelig sammanfattning av de rön som framkommit.
 
Ännu finns inget gentest men utvecklingen har tagit ett stort steg framåt! Vi arbetar i detta nu för att få tillstånd ett möte med representant för forskargruppen samt SKK:s sakkunniga genetiker. Detta är av stor vikt för hur SvB ska hantera den nya situationen med rekommendationer för aveln.
Innehållet i denna artikel är helt och hållet baserat på boxer och resultaten kan alltså inte sägas vara applicerbart på andra drabbade raser.
 
Nu är det fortsatt viktigare än någonsin att ALLA misstänkta fall skickas in för obduktion och blodanalys! Vi har fått stöd från högsta ort om att medel kommer finnas för att kunna subventionera ägare till att bidra med detta.
Stort, stort tack till alla inblandade i forskningen!
 
För Svenska Boxerklubbens Avels & Hälsokommitte
Pia Lannermalm