tavlingOchUtstallning

Prov & Tävling

Då Svenska Boxerklubben har som mål att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper arbetar vi på olika sätt för att öka andelen boxer som startar på prov inom SBK. Vi gör det genom att uppmärksamma boxern som brukshund genom premiering av arbetande hundar i våra vandringspris.

De prov som är direkt meriterande för boxern är:

  • Bruksprov med specialmomenten skydd, spår, sök, rapport och patrull.
  • Internationell prövningsordning IGP (fd IPO) med olika provformer; IGP-prov, BSL (brukshundprov spår lydnad), IGP-FH.
  • Internationell prövningsordning räddningshund (IPO-R)
  • Dragprov

Boxerklubben vill öka intresset för ovanstående prov genom artiklar i boxerbladet och på vår webbplats, genom att anordna boxerläger på nivåer som är anpassade för både nybörjare och avancerade ekipage samt anordna officiella tävlingar och rasmästerskap.

I klubbens regi anordnar vi ett Boxer-SM där rasmästerskapen ligger i den högsta klassen men de lägre klasserna finns med och är en uppskattad tävling för många boxerekipage som är i början på sin tävlingskarriär. Hos boxerklubben ska det vara roligt och prestigelöst att tävla. Boxern idag har fina egenskaper som lämpar sig för arbete i olika form men många av egenskaperna ställer krav på föraren och val av träningsmetoder. Att använda positiva träningsmetoder, vara tydlig, tålmodig och gärna dela boxerns humoristiska syn på livet är en bra start.

Boxerklubben har sedan ett par år sedan en Boxerskola som har visat ge ett bra resultat för måluppfyllnad; fler boxer som startar prov, mycket tack vare den gemenskap och det delade erfarenhetsbytet som skolan innebär. Läs mer om Boxerskolan.

Du kan läsa mer om de olika proven och om alla andra tävlingsgrenar som du och din boxer kan ägna er åt för aktivering och/eller meritering under rubriken Träna och tävla.

Frågor om Tävling & Prov besvaras av Carina Bengtsson