rosetterUtstallningOvriga1

Resultat övriga uställningar

Här på Boxerklubbens websida publiceras endast resultat från Boxerspecialerna. Som ett komplement till detta är avsikten att även publicera BIR och BIM från specialerna på klubbens Facebook-sida. Denna publicering ska bestå av bild på BIR och BIM, fullständigt namn på båda hundarna samt på deras ägare.

För att utöka utställningsrapporteringen finns även möjligheten att skicka in resultat (BIR och BIM) från SKK-utställningar och få detta publicerat på Facebook-sidan. Även här gäller att publicering ska bestå av bild på BIR och BIM, fullständigt namn på båda hundarna samt på deras ägare. Det är upp till de närvarande på en utställning att skicka in material för publicering till webredaktionen@boxerklubben.org.

 

facebook