Artikelindex

Boxerklubbens Vandringspriser

Svenska Boxerklubben har en rad vandringspriser, många är skänkta, donerade och skapade för att uppmärksamma boxern som arbetande hund, för att uppmärksamma avelsgärningar, utställningsresultat och personer som gjort insatser för klubben. Nedan finner du en beskrivning av priserna, dess historia och statuter. Vandringspriserna delas ut på Boxerfullmäktigemötet och publiceras på klubbens webbplats.

För att tävla om Svenska Boxerklubbens Vandringspriser gäller följande:
Hundens ägare ska vara förbundsmedlem i SBK. Medlemskap måste finnas i Boxerklubben - antingen genom att vara förbundsmedlem genom Boxerklubben eller vara förbundsmedlem genom SBK/Lokalklubb och därutöver delbetala medlemskap i Boxerklubben.


Peggie Ceders Minnespris

Peggie Ceder, kennel Habanera, var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Boxerklubben (då Boxergruppen). Hon blev klubbens första ordförande och när hon avtackades som ordförande förärades hon en tenntallrik. Denna skänktes tillbaka till Svenska Boxerklubben efter hennes död och blev "Peggie Ceders Minnespris". Priset instiftades 1977, men statuterna har reviderats vid ett par tillfälle under åren.

Minnespriset tilldelas den vinstrikaste hunden på Svenska Boxerklubbens officiella utställningar under året.

Poäng enligt följande:

 • BIR 10 poäng
 • BIM 8 poäng
 • 2 BH/BT 6 poäng
 • 3 BH/BT 5 poäng
 • 4 BH/BT 4 poäng
 • Övriga CK 2 poäng
  BIR: Bäst i Rasen, BIM: Bäst i Motsatt kön, BH/BT: Bästa Hane/Bästa Tik


Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Varje hund får tillgodoräkna sig poäng från 50%[*] av det totala antalet utställningar för det år som tävlan avser, samt därutöver poäng från ytterligare en utställning. Dock räknas lägst 4 utställningar.

Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng, räknas antal slagna hundar, enligt följande, för att utse vinnaren. (Gäller bara officiella klasser)
BIR Räknar samtliga på utställningen deltagande hundar.
BIM Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön.
2 BH/BT Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön utom vinnaren osv. Hundar med CK som ej placerar sig i BH/BT räknar antal slagna hundar i den klass som hunden har deltagit i. Ex. 2 Ökkl räknar samtliga i klassen deltagande hundar utom vinnaren.

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och betalar gravyr av priset.

Priset är ständigt vandrande.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

[*] vid division räknas endast resultatets heltalssiffra = antal utställningar


Vandringspriset Bästa Avelshund

På Boxerfullmäktige 1998 beslutades det att instifta ett Vandringspris till Bästa Avelshund. Priset består av en pokal i blått och mässing stående på en marmorfot. Poäng sammanräknas för hundar fallna efter samma avelshund. En och samma avkomma kan ingå i poängberäkningen för både en hane och en tik.

 • Poäng från beräkning av Forester Johnssons Vandringspris
 • Poäng från beräkning av VP Bästa IPO/BSL-boxer
 • Poäng från beräkning av Peggie Ceders Minnespris, dock får maximalt tre (3) utställningsresultat per hund tillgodoräknas. (jmf Forester Johnssons VP, där maximalt tre resultat kan tillgodoräknas)
 • 2 poäng för HP, erhållet för Avelsgrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben
 • 1 poäng extra för Bästa Avelsgrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben
 • 3 poäng för hund som uppnår meriten Tjänstehund (bevakning, räddning, polis m.fl.) under året
 • Poängen från Vandringspriset Lydnadsboxern, multiplicerad med 0,5

Avelshundens ägare skall vara medlem i Svenska Boxerklubben. 

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och bekostar gravering av priset. 

Priset är ständigt vandrande men pokalen byts ur vart tionde år. Den gamla pokalen tillfaller ägaren till den hund som har flest inteckningar under perioden. Om två eller fler hundar har samma antal inteckningar tillfaller priset den ägare (kan ha vunnit med olika hundar) som har flest inteckningar. 

En bok/pärm ska upprättas för historikens skull. Tävlingsperiod, hundens namn och ägare ska framgå, gärna också ett foto på hunden. Tävlingskommittén ansvarar för att boken/pärmen uppdateras vart år och den ska förvaltas av Boxerklubben/AS.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

 


Forester Johnssons Minnespris

Forester Johnssons Minnespris instiftades 1966 till minne av boxerentusiasten Forester Johnsson, vilken var en av de drivande krafterna bakom Svenska Boxerklubbens tillkomst.

Priset består av en Boxerstatyett på träsockel och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret på av SBK anordnade officiella bruksprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • Godkänd  Appellklass, 2 poäng
 • Uppflyttad  till Lägre klass, 4 poäng
 • Godkänd Lägre klass, 3 poäng
 • Uppflyttad till Högre klass, 5 poäng
 • Godkänd Högre klass, 4 poäng
 • Uppflyttad  till Elitklass, 6 poäng
 • Godkänd Elitklass, 5 poäng
 • Certifikatpoäng, 7 poäng
 • Certifikat, 8 poäng
 • CACIT, 10 poäng
 • Resultat uppnått på Bruks SM (EJ Boxer SM) ska premieras med en bonus på 3 poäng utöver grundpoäng enligt ovan

Efter att en hund har nått resultatet ”uppflyttad” i en klass (appell-, lägre- eller högre) kan den inte tillgodoräkna sig fler resultat från samma klass och gren (spår, sök, rapport och skydd).*

Priset är ständigt vandrande.

Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning. Om två hundar uppnår samma poäng avgör högsta medelpoäng beräknad på SBK's poängberäkningssystem. Skulle ändå lika poäng uppnås för två hundar, avgör högsta medelpoäng på specialmomenten. 

Om certifikat och CACIT eller certifikatpoäng och certifikat tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng,  dvs CACIT respektive certifikat. 

Hundens ägare och förare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

* Exempel: En hund som har blivit uppflyttat från lägre klass rapport en gång kan inte tillgodoräkna sig fler resultat från samma klass och gren däremot så kan den räkna resultat från lägre klass spår/sök/skydd fram till att den når uppflyttning även där.

 


Vandringspris till Bästa Veteran

Beslutet att instifta detta pris är taget på Avdelningsstyrelsens möte i Örebro 1999-01-09. Priset består av en pokal.

 • Samtliga Excellent-veteraner 1 poäng
 • Samtliga CK-veteraner  3 poäng
 • Bonus för BIR-veteran  2 poäng
 • Bonus för BIM-veteran 1 poäng

Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. Endast resultat från Svenska Boxerklubbens officiella utställningar får räknas. Antal utställningar som får räknas med i slutresultatet, bestäms enligt samma princip som för Peggie Ceders Minnespris. Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng räknas antal slagna hundar enligt följande för att utse vinnaren. 

 • BIR-veteran: Räknar samtliga i veteranklass deltagande hundar
 • BIM-veteran: Räknar deltagande veteraner av eget kön
 • 2 vetkkl: Räknar deltagande veteraner av eget kön, utom vinnaren

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och bekostar gravering av priset. Priset vinns för alltid när en ägare erövrat priser tre gånger med minst två olika hundar. Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

 


Maj-Britt Larssons Minnespris till bästa Lydnadsboxer

Detta vandringspris instiftades som Svenska Boxerklubbens vandringspris Lydnadsboxern men har för många år sedan bytt namn till Maj-Britt Larssons minnespris. Det gjordes som en hyllning till den, med Boxer, ”mesta” lydnadstävlande när hon gick ur tiden.

Priset består av en en förgylld apport monterad på en sockel och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret, på officiella lydnadsprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • Uppflytt i startklass,  2 poäng
 • 2:a pris lydnadsklass I,  2 poäng
 • 3:e pris lydnadsklass 2,  2 poäng
 • 3:e pris lydnadsklass 3,  2 poäng
 • 2:a pris lydnadsklass 2,  3 poäng
 • 1:a pris lydnadsklass 1,  4 poäng
 • 2:a pris lydnadsklass 3,  4 poäng
 • 1:a pris lydnadsklass 2,  6 poäng
 • 1:a pris lydnadsklass 3,  7 poäng
 • Resultat uppnått på Lydnads-SM (EJ Boxer-SM) ska premieras med en bonus på 3 poäng utöver grundpoäng enligt ovan.

Vid poängberäkning räknas hundens 3 (valfria) bästa resultat. Om två hundar skulle uppnå samma poängtal avgör högsta medelpoäng (poängsumman dividerad med koefficientsumman). Skulle ändå lika poäng uppnås, räknas ett fjärde resultat med.

Hundens ägare och förare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. 

Hundens ägare ska själv ombesörja och bekosta gravyr.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

 


Vandringspris till Bästa IPO/ BSL-Boxer

Vandringspriset till Bästa IPO/BSL-boxer instiftades 2009 med anledning av det ökande intresset för dessa grenar bland boxerägare.

Priset består av en pokal som tillfaller årsvis den Boxer, vilken under kalenderåret på officiella tävlingar erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • BSP 1, utbildningstecken 1 poäng
 • BSP 2, utbildningstecken 2 poäng
 • IPO FH 3 poäng
 • BSL 1, utbildningstecken, 2 poäng
 • BSL 2, utbildningstecken, 3 poäng
 • BSL 3, utbildningstecken, 4 poäng
 • IPO 1, utbildningstecken, 4 poäng
 • IPO 2, utbildningstecken, 5 poäng
 • IPO 3, utbildningstecken, 6 poäng
 • IPO 3, betyg SG, 7 poäng
 • Cert, 8 poäng
 • CACIT, 10 poäng
 • Resultat uppnått på IPO-SM (EJ Boxer-SM) ska premieras med en bonus på 3 poäng utöver grundpoäng enligt ovan.

Ägaren och föraren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning, dock får resultat från BSP 1, BSL 1-2 samt IPO 1-2 endast räknas en gång.

Om två hundar uppnår samma poäng placeras hundarna enligt FCIs regler, dvs i första hand efter betygsnivå, i andra hand efter totalpoäng. Vid lika poäng är högsta poäng i avdelning C avgörande. Vid likhet även här så gäller högsta poäng i avdelning B. Resultat med lika poäng i alla tre avdelningarna delar placering.

Om betyg SG, certifikat eller CACIT tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng. 

Priset är ständigt vandrande.

Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

 


Barbro Rydins Minnespris till bästa Allroundboxer

Barbro Rydin var en av Svenska Boxerklubbens stora profiler och aktiv sedan tidigt 1970-tal. Hon blev klubbens andra kvinnliga ordförande 1990 och tilldelades den Gyllene Boxern för sina insatser inom klubben. Barbro Rydins minnespris är ett arv efter Barbros morfar, och består av en silverpjäs från 1907, erövrat av morfaderns framgångsrika fågelhundar. Silverföremålet är monterat på en sockel.

 1. Högst 3 tävlingsresultat från officiella prov i Svenskbruks/IPO/BSL
  Alla poäng ges enligt beräkningen för Forester Johnson/Sv Boxerklubbens VP till Bästa IPO/BSL- hund

 2. Högst 2 utställningsresultat på av Svenska Boxerklubben arrangerad officiell utställning
  Alla poäng ges enligt beräkningen för Peggie Ceders MP med tillägg att kvalitetspriset ”Excellent” ger 1 poäng

 3. Högst 2 tävlingsresultat från officiella Lydnadsprov
  Alla poäng ges enligt beräkningen för Maj-Britt Larssons MP till Bästa lydnadshund

För att kunna vara med och tävla om priset måste hunden under tävlingsåret ha erövrat poäng inom punkt 1 och 2 ovan.

Vid lika poäng vid årets slut vinner:

 1. den hund som har flest poäng från Bruksdelen (SvenskBruks/IPO/BSL)

 2. högst poängsnitt räknat på en (1) tävling enligt punkt 1

 3. högst poängsnitt räknat på två (2) tävlingar enligt punkt 1

Ägaren och föraren (gäller poäng från punkt 1 och punkt 3) ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Ägaren till vinnande hund ansvarar för att en gravyrbricka med angivande av åratal och hundens namn klistras på sockeln.

Priset är ständigt vandrande.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde av statuterna.

 


Vandringspriset Bästa Uppfödare

På Boxerfullmäktige 1994 beslutades det att instifta detta Vandringspris. Statuterna har sedan reviderats vid ett par tillfällen. Priset består av ett tennfat.

Statuter:

 • Poäng sammanräknas för hundar uppfödda av samma uppfödare.
 • Poäng från beräkning av Forester Johnssons Vandringspris.
 • Poäng från beräkning av VP Bästa IPO/BSL-boxer.
 • Poäng från beräkning av Peggie Ceders Minnespris, dock får maximalt tre (3) utställningsresultat per hund tillgodoräknas. (jmf Forester Johnssons VP, där maximalt tre resultat kan tillgodoräknas)
 • 2 poäng för HP, erhållet för Uppfödargrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben.
 • 1 poäng extra för Bästa Uppfödargrupp.
 • 3 poäng för hund som uppnår meriten Tjänstehund (bevakning, räddning, polis m.fl.) under året.
 • Poängen från Maj-Britt Larssons MP till bästa Lydnadsboxer, multiplicerad med 0,5.


Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben och registrera sina valpar i Sverige.

Innehavaren av den vinnande kenneln ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Priset är ständigt vandrande men tallriken byts ur vart tionde år. Den gamla tallriken tillfaller den uppfödare som har flest inteckningar under perioden. Om två eller fler uppfödare har samma antal inteckningar sker lottning om tallriken på Boxerfullmäktige.

En bok/pärm ska upprättas för historikens skull. Tävlingsperiod, kennelnamn och innehavare ska framgå, gärna också ett foto. Tävlingskommittén ansvarar för att boken/pärmen uppdateras varje år och den ska förvaltas av Boxerklubben/AS.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

 


Alf och Christina Gunnerfälts Vandringspris

Detta pris belönar den allround meriterade boxern.

Priset utdelas en gång per år till ägaren av svenskfödd hund eller tik som under året tilldelats Very Good på någon av Svenska Boxerklubbens (AFB's) Boxerspecialer i sin klass och som dessutom är godkänd i korning, samt med högsta genomsnittsbetyg i bruksprov (sommardelen dvs spår, sök, skydd eller rapport) godkänd poäng i respektive klass.

Om samma hundar når samma poäng utföres lottning.

Den ägare som erövrar priset tre gånger, med samma eller olika hundar, får behålla det för alltid.

Bruksprovs- och utställningsresultaten måste förnyas årligen

Priset består av en tenntallrik.

Vid eventuell regeländring angående korning eller dylikt ska Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse i samråd med Alf Gunnerfält genomföra nödvändiga ändringar. Vinnaren ombesörjer och bekostar själv gravering av priset

Intressenter anmäler själv bästa resultat till Tävlingskommittén senast den 31 december

Peggie Ceders Minnespris

Peggie Ceder, kennel Habanera, var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Boxerklubben (då Boxergruppen). Hon blev klubbens första ordförande och när hon avtackades som ordförande förärades hon en tenntallrik. Denna skänktes tillbaka till Svenska Boxerklubben efter hennes död och blev "Peggie Ceders Minnespris". Priset instiftades 1977, men statuterna har reviderats vid ett par tillfälle under åren.

Minnespriset tilldelas den vinstrikaste hunden på Svenska Boxerklubbens officiella utställningar under året.

Poäng enligt följande:

 • BIR 10 poäng
 • BIM 8 poäng
 • 2 BH/BT 6 poäng
 • 3 BH/BT 5 poäng
 • 4 BH/BT 4 poäng
 • R BH/BT 3 poäng
 • Övriga CK 2 poäng

Hunden ska vara svenskägd.

Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Varje hund får tillgodoräkna sig poäng från 50%* av det totala antalet utställningar för det år som tävlan avser, samt därutöver poäng från ytterligare en utställning. (*vid division räknas endast resultatets heltalssiffra = antal utställningar) Vid lika poäng vid årets slut, räkas antalet slagna hundar

Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng, räknas antal slagna hundar, enligt följande, för att utse vinnaren. (Gäller bara officiella klasser) BIR Räknar samtliga på utställningen deltagande hundar. BIM Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön. 2 BH/BT Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön utom vinnaren.osv. Hundar med CK som ej placerar sig i BH/BT räknar antal slagna hundar i den klass som hunden har deltagit i. Ex. 2 ökkl räknar samtliga i klassen deltagande hundar utom vinnaren

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och betalar gravyr av priset.

Priset är ständigt vandrande.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde..


Utgångna VP

Vandringspris till Bästa Allround Boxer

Sista gången utdelat Bästa Allround Boxer 2018

Priset skänt av Svenska Brukshundklubben vid Svenska Boxerklubbens 40-årsjubileum.

Vandringspriset tilldelas den hund som under året uppnår flest poäng enligt följande:

 • Högst tre utställningsresultat enligt poängberäkning för Peggie Ceder
 • Tre bruksresultat enligt poängberäkning för Forester Johnson
 • Tre lydnadsresultat enligt poängberäkning för Lydnadsboxern

Hunden måste ha poäng i alla tre delarna ovan.

 • Hunden ska vara svenskägd
 • Ägaren och ev. förare ska vara medlemmar i Svenska boxerklubben

Ägaren till vinnande hund ombesörjer och bekostar gravering av priset. Om två hundar har lika många poäng vinner den som på tre resultat uppnår flest Forester Johnson poäng. Om de har lika poäng på Forester Johnson vinner den som på tre resultat uppnår har flest poäng enligt Lydnadsboxern.

Vinns för alltid av den som har flest inteckningar efter tio dvs. det år när Svenska Boxerklubben har 50 års jubileum. Om fler har lika många inteckningar räknas poängen från de olika åren samman och den som har flest vinner.