Artikelindex

Vandringspriset Bästa Avelshund

På Boxerfullmäktige 1998 beslutades det att instifta ett Vandringspris till Bästa Avelshund. Priset består av en pokal i blått och mässing stående på en marmorfot. Poäng sammanräknas för hundar fallna efter samma avelshund. En och samma avkomma kan ingå i poängberäkningen för både en hane och en tik.

  • Poäng från beräkning av Forester Johnssons Vandringspris
  • Poäng från beräkning av VP Bästa IPO/BSL-boxer
  • Poäng från beräkning av Peggie Ceders Minnespris, dock får maximalt tre (3) utställningsresultat per hund tillgodoräknas. (jmf Forester Johnssons VP, där maximalt tre resultat kan tillgodoräknas)
  • 2 poäng för HP, erhållet för Avelsgrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben
  • 1 poäng extra för Bästa Avelsgrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben
  • 3 poäng för hund som uppnår meriten Tjänstehund (bevakning, räddning, polis m.fl.) under året
  • Poängen från Vandringspriset Lydnadsboxern, multiplicerad med 0,5

Avelshundens ägare skall vara medlem i Svenska Boxerklubben. 

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och bekostar gravering av priset. 

Priset är ständigt vandrande men pokalen byts ur vart tionde år. Den gamla pokalen tillfaller ägaren till den hund som har flest inteckningar under perioden. Om två eller fler hundar har samma antal inteckningar tillfaller priset den ägare (kan ha vunnit med olika hundar) som har flest inteckningar. 

En bok/pärm ska upprättas för historikens skull. Tävlingsperiod, hundens namn och ägare ska framgå, gärna också ett foto på hunden. Tävlingskommittén ansvarar för att boken/pärmen uppdateras vart år och den ska förvaltas av Boxerklubben/AS.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.