Artikelindex

Forester Johnssons Minnespris

Forester Johnssons Minnespris instiftades 1966 till minne av boxerentusiasten Forester Johnsson, vilken var en av de drivande krafterna bakom Svenska Boxerklubbens tillkomst.

Priset består av en Boxerstatyett på träsockel och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret på av SBK anordnade officiella bruksprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • Godkänd  Appellklass, 2 poäng
 • Uppflyttad  till Lägre klass, 4 poäng
 • Godkänd Lägre klass, 3 poäng
 • Uppflyttad till Högre klass, 5 poäng
 • Godkänd Högre klass, 4 poäng
 • Uppflyttad  till Elitklass, 6 poäng
 • Godkänd Elitklass, 5 poäng
 • Certifikatpoäng, 7 poäng
 • Certifikat, 8 poäng
 • CACIT, 10 poäng
 • Resultat uppnått på Bruks SM (EJ Boxer SM) ska premieras med en bonus på 3 poäng utöver grundpoäng enligt ovan

Efter att en hund har nått resultatet ”uppflyttad” i en klass (appell-, lägre- eller högre) kan den inte tillgodoräkna sig fler resultat från samma klass och gren (spår, sök, rapport och skydd).*

Priset är ständigt vandrande.

Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning. Om två hundar uppnår samma poäng avgör högsta medelpoäng beräknad på SBK's poängberäkningssystem. Skulle ändå lika poäng uppnås för två hundar, avgör högsta medelpoäng på specialmomenten. 

Om certifikat och CACIT eller certifikatpoäng och certifikat tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng,  dvs CACIT respektive certifikat. 

Hundens ägare och förare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

* Exempel: En hund som har blivit uppflyttat från lägre klass rapport en gång kan inte tillgodoräkna sig fler resultat från samma klass och gren däremot så kan den räkna resultat från lägre klass spår/sök/skydd fram till att den når uppflyttning även där.