Artikelindex

Alf och Christina Gunnerfälts Vandringspris

Detta pris belönar den allround meriterade boxern.

Priset utdelas en gång per år till ägaren av svenskfödd hund eller tik som under året tilldelats Very Good på någon av Svenska Boxerklubbens (AFB's) Boxerspecialer i sin klass och som dessutom är godkänd i korning, samt med högsta genomsnittsbetyg i bruksprov (sommardelen dvs spår, sök, skydd eller rapport) godkänd poäng i respektive klass.

Om samma hundar når samma poäng utföres lottning.

Den ägare som erövrar priset tre gånger, med samma eller olika hundar, får behålla det för alltid.

Bruksprovs- och utställningsresultaten måste förnyas årligen

Priset består av en tenntallrik.

Vid eventuell regeländring angående korning eller dylikt ska Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse i samråd med Alf Gunnerfält genomföra nödvändiga ändringar. Vinnaren ombesörjer och bekostar själv gravering av priset

Intressenter anmäler själv bästa resultat till Tävlingskommittén senast den 31 december

Peggie Ceders Minnespris

Peggie Ceder, kennel Habanera, var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Boxerklubben (då Boxergruppen). Hon blev klubbens första ordförande och när hon avtackades som ordförande förärades hon en tenntallrik. Denna skänktes tillbaka till Svenska Boxerklubben efter hennes död och blev "Peggie Ceders Minnespris". Priset instiftades 1977, men statuterna har reviderats vid ett par tillfälle under åren.

Minnespriset tilldelas den vinstrikaste hunden på Svenska Boxerklubbens officiella utställningar under året.

Poäng enligt följande:

  • BIR 10 poäng
  • BIM 8 poäng
  • 2 BH/BT 6 poäng
  • 3 BH/BT 5 poäng
  • 4 BH/BT 4 poäng
  • R BH/BT 3 poäng
  • Övriga CK 2 poäng

Hunden ska vara svenskägd.

Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Varje hund får tillgodoräkna sig poäng från 50%* av det totala antalet utställningar för det år som tävlan avser, samt därutöver poäng från ytterligare en utställning. (*vid division räknas endast resultatets heltalssiffra = antal utställningar) Vid lika poäng vid årets slut, räkas antalet slagna hundar

Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng, räknas antal slagna hundar, enligt följande, för att utse vinnaren. (Gäller bara officiella klasser) BIR Räknar samtliga på utställningen deltagande hundar. BIM Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön. 2 BH/BT Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön utom vinnaren.osv. Hundar med CK som ej placerar sig i BH/BT räknar antal slagna hundar i den klass som hunden har deltagit i. Ex. 2 ökkl räknar samtliga i klassen deltagande hundar utom vinnaren

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och betalar gravyr av priset.

Priset är ständigt vandrande.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde..