Artikelindex

Vandringspris till Bästa IPO/ BSL-Boxer

Vandringspriset till Bästa IPO/BSL-boxer instiftades 2009 med anledning av det ökande intresset för dessa grenar bland boxerägare.

Priset består av en pokal som tillfaller årsvis den Boxer, vilken under kalenderåret på officiella tävlingar erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • BSP 1, utbildningstecken 1 poäng
 • BSP 2, utbildningstecken 2 poäng
 • IPO FH 3 poäng
 • BSL 1, utbildningstecken, 2 poäng
 • BSL 2, utbildningstecken, 3 poäng
 • BSL 3, utbildningstecken, 4 poäng
 • IPO 1, utbildningstecken, 4 poäng
 • IPO 2, utbildningstecken, 5 poäng
 • IPO 3, utbildningstecken, 6 poäng
 • IPO 3, betyg SG, 7 poäng
 • Cert, 8 poäng
 • CACIT, 10 poäng
 • Resultat uppnått på IPO-SM (EJ Boxer-SM) ska premieras med en bonus på 3 poäng utöver grundpoäng enligt ovan.

Ägaren och föraren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning, dock får resultat från BSP 1, BSL 1-2 samt IPO 1-2 endast räknas en gång.

Om två hundar uppnår samma poäng placeras hundarna enligt FCIs regler, dvs i första hand efter betygsnivå, i andra hand efter totalpoäng. Vid lika poäng är högsta poäng i avdelning C avgörande. Vid likhet även här så gäller högsta poäng i avdelning B. Resultat med lika poäng i alla tre avdelningarna delar placering.

Om betyg SG, certifikat eller CACIT tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng. 

Priset är ständigt vandrande.

Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.