Artikelindex

Vandringspris till Bästa Veteran

Beslutet att instifta detta pris är taget på Avdelningsstyrelsens möte i Örebro 1999-01-09. Priset består av en pokal.

  • Samtliga Excellent-veteraner 1 poäng
  • Samtliga CK-veteraner  3 poäng
  • Bonus för BIR-veteran  2 poäng
  • Bonus för BIM-veteran 1 poäng

Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. Endast resultat från Svenska Boxerklubbens officiella utställningar får räknas. Antal utställningar som får räknas med i slutresultatet, bestäms enligt samma princip som för Peggie Ceders Minnespris. Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng räknas antal slagna hundar enligt följande för att utse vinnaren. 

  • BIR-veteran: Räknar samtliga i veteranklass deltagande hundar
  • BIM-veteran: Räknar deltagande veteraner av eget kön
  • 2 vetkkl: Räknar deltagande veteraner av eget kön, utom vinnaren

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och bekostar gravering av priset. Priset vinns för alltid när en ägare erövrat priser tre gånger med minst två olika hundar. Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.