Artikelindex

Peggie Ceders Minnespris

Peggie Ceder, kennel Habanera, var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Boxerklubben (då Boxergruppen). Hon blev klubbens första ordförande och när hon avtackades som ordförande förärades hon en tenntallrik. Denna skänktes tillbaka till Svenska Boxerklubben efter hennes död och blev "Peggie Ceders Minnespris". Priset instiftades 1977, men statuterna har reviderats vid ett par tillfälle under åren.

Minnespriset tilldelas den vinstrikaste hunden på Svenska Boxerklubbens officiella utställningar under året.

Poäng enligt följande:

  • BIR 10 poäng
  • BIM 8 poäng
  • 2 BH/BT 6 poäng
  • 3 BH/BT 5 poäng
  • 4 BH/BT 4 poäng
  • Övriga CK 2 poäng
    BIR: Bäst i Rasen, BIM: Bäst i Motsatt kön, BH/BT: Bästa Hane/Bästa Tik


Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Varje hund får tillgodoräkna sig poäng från 50%[*] av det totala antalet utställningar för det år som tävlan avser, samt därutöver poäng från ytterligare en utställning. Dock räknas lägst 4 utställningar.

Om de främst placerade hundarna vid årets slut har lika många poäng, räknas antal slagna hundar, enligt följande, för att utse vinnaren. (Gäller bara officiella klasser)
BIR Räknar samtliga på utställningen deltagande hundar.
BIM Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön.
2 BH/BT Räknar samtliga deltagande hundar i sitt kön utom vinnaren osv. Hundar med CK som ej placerar sig i BH/BT räknar antal slagna hundar i den klass som hunden har deltagit i. Ex. 2 Ökkl räknar samtliga i klassen deltagande hundar utom vinnaren.

Ägaren till den vinnande hunden ombesörjer och betalar gravyr av priset.

Priset är ständigt vandrande.

Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

[*] vid division räknas endast resultatets heltalssiffra = antal utställningar