Artikelindex

Vandringspriset Bästa Uppfödare

På Boxerfullmäktige 1994 beslutades det att instifta detta Vandringspris. Statuterna har sedan reviderats vid ett par tillfällen. Priset består av ett tennfat.

Statuter:

  • Poäng sammanräknas för hundar uppfödda av samma uppfödare.
  • Poäng från beräkning av Forester Johnssons Vandringspris.
  • Poäng från beräkning av VP Bästa IPO/BSL-boxer.
  • Poäng från beräkning av Peggie Ceders Minnespris, dock får maximalt tre (3) utställningsresultat per hund tillgodoräknas. (jmf Forester Johnssons VP, där maximalt tre resultat kan tillgodoräknas)
  • 2 poäng för HP, erhållet för Uppfödargrupp på officiell utställning arrangerad av Svenska Boxerklubben.
  • 1 poäng extra för Bästa Uppfödargrupp.
  • 3 poäng för hund som uppnår meriten Tjänstehund (bevakning, räddning, polis m.fl.) under året.
  • Poängen från Maj-Britt Larssons MP till bästa Lydnadsboxer, multiplicerad med 0,5.


Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben och registrera sina valpar i Sverige.

Innehavaren av den vinnande kenneln ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Priset är ständigt vandrande men tallriken byts ur vart tionde år. Den gamla tallriken tillfaller den uppfödare som har flest inteckningar under perioden. Om två eller fler uppfödare har samma antal inteckningar sker lottning om tallriken på Boxerfullmäktige.

En bok/pärm ska upprättas för historikens skull. Tävlingsperiod, kennelnamn och innehavare ska framgå, gärna också ett foto. Tävlingskommittén ansvarar för att boken/pärmen uppdateras varje år och den ska förvaltas av Boxerklubben/AS.

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.